Wanneer is een kind klaar om naar groep 3 te gaan? | Lerespel

Wanneer is een kind klaar om naar groep 3 te gaan?

Er zijn drie belangrijke factoren waar je op moet letten.

1. sociaal-emotioneel: In geen enkele groep is er zo veel aandacht voor de sociale vaardigheden als in groep 1 en 2. Het betreft hier: Samen spelen, kunnen luisteren naar een verhaal in de kring. Delen etc.

2. Motorische vaardigheden: Met name is er in de onderbouw veel aandacht voor grove en fijne motorische vaardigheden. Grove motorische vaardigheden zijn vaardigheden zoals rennen, hinkelen etc. Fijne motorische vaardigheden zijn vaardigheden zoals schrijven, knippen en kleuren.

3. Fonologisch/ fonemisch bewustzijn: Het gaat hierom taal.
Fonologisch bewustzijn of te wel taalbewustzijn is een verzamelbegrip die te maken heeft met taal.
Fonemisch bewustzijn gaat over klanken en letters in een woord. In hoeverre beseft een kind dat een woord uit woorddelen en klanken bestaat?

Als u te horen krijgt dat uw kind onvoldoende taal en of letterkennis heeft raad ik u aan om uw kind een voorschot behandeling te laten doen bij een ervaren dyslexiespecialist.
Binnen 12 weken heeft uw kind de achterstand ingehaald. Het gaat hierbij om kinderen die ondanks dat er veel gewerkt is met letters in de kleutergroep, in maart groep 2, geen benul heeft van klanken en letters. Niet het feit dat het kind geen letters kent kan een probleem zijn. Maar het feit dat kinderen moeite hebben met het onthouden van letters, zou kunnen duiden op een leesprobleem.
Voorheen werd er nauwelijks iets gedaan aan letterkennis in de kleutergroep. Toch leerden kinderen goed lezen. Het gaat echter om de SIGNALERING. Doordat er al in de kleutergroep veel aan activiteiten wordt gedaan rondom lezen en letters, vallen kinderen met een risico voor leesproblemen en dyslexie eerder op.
Dat is de reden om er tijdig mee te beginnen.

De voorschotbehandeling:
Een voorschotbehandeling bestaat uit:
Het oefenen van deelvaardigheden die nodig zijn om te leren lezen:
Begrippen, hakken en plakken van woorden, letterkennis en een klein stukje samen lezen in een boek. Met name dit laatste is een heel belangrijk onderdeel. Veel kinderen hebben een achterstand omdat ze niet weten waarom ze die spelletjes moeten kunnen. Ik probeer zo ver te komen dat kinderen al lezend naar groep 3 gaan.

N.B. Heeft uw kind een risico voor dyslexie en zit uw kind in groep 2? Start dan zo snel mogelijk met het programma BOUW! Dit programma is vanaf mei beschikbaar bij Lerespel.

banner4

Subscribe to our mailing list

* indicates requiredEmail Format


nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands