Is uw kind al klaar voor groep 3? | Lerespel

Is uw kind al klaar voor groep 3?

Is uw  kind al klaar om te leren lezen?leren lezen
Nu kreeg ik via de sociale media toch allerlei vragen en vooral twijfels over het tijdstip waarbij kinderen kunnen leren lezen.
Nu pleit ik er absoluut niet voor om kinderen in de kleuterklas al te drillen. En zeker niet in de peuterklas. Maar wat moet je dan wel doen?
Om hier antwoord op te geven moet ik eerste even uitleggen wat je allemaal nodig hebt om uiteindelijk een goede lezer te worden.

1. Woordenschat:
Om uiteindelijk goed te leren lezen is het hebben van een grote woordenschat belangrijk. Hoe groter de woordenschat des te sneller je een geschreven woord herkent. VEEL VOORLEZEN DUS!

2. Woorden los kunnen zien van de betekenis
Welk woord is groter “Reus” of “Kabouter”
Een kind die woorden los kan zien van de betekenis zal onmiddellijk Reus zeggen. Een kind die dat nog niet kan zal het “kabouter” zeggen. Een kabouter is immers  kleiner dan een reus.

3. Begrippen vooraan, achteraan en in het midden:
Om te leren lezen is het heel belangrijk te weten wat vooraan, achteraan en in het midden betekent

4. Hakken en plakken.
Het is belangrijk dat je weet dat een zin bestaat uit woorden. Je moet begrijpen dat je deze woorden kunt onderverdelen in klanken en klankgroepen. We hebben het over klanken, en niet over letters.
Het is daarom ook heel belangrijk dat je de letters uitspreekt zoals ze klinken. Dus ‘pu” ipv PEE. En “a” ipv AA.

5. Letterkennis
Je moet uiteindelijke klanken kunnen koppelen aan grafemen (geschreven letters en lettergroepen)

6. 7. Waar dient het voor?
Maar bovenal moet je weten dat als je kunt hakken en plakken dat je een woordje kunt lezen. En dat als je een paar woordjes achter elkaar kunt lezen, dat je een zinnetje en dus ook een verhaaltje zelf kunt lezen.

VOORSCHOTBEHANDELING
Als ik met een kind aan de slag ga die in groep 2 zit, ga ik hieraan werken.
Ik werk aan het hakken en plakken, auditief en visueel.
We gaan oefenen met klanken. De klanken die ze kennen mogen ze kleuren.
We gaan elke nieuwe letter zoeken in een rijmpje.
Ik laat kinderen woordjes maken met letterkaartjes.
We eindigen altijd met het lezen in een boekje. Gaande weg ontdekken dat kinderen steeds meer zelf kunnen lezen. Als kinderen er in slagen zelf een stukje van een bladzijde of een hele bladzijde hebben gelezen is dat de ultieme motivatie om te willen leren lezen.

Wilt u ook dat uw kind goed voorbereid is op groep 3?
Wacht niet te lang! Vraag snel een VOORSCHOT BEHANDELING aan!
[button title=”Vraag de voorschotbehandeling aan!” link=http://www.lerespel.nl/voorschot-behandeling/ size=”small, medium, large”
color=”red”]

banner4

Subscribe to our mailing list

* indicates requiredEmail Format


nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands