Voorbeeld van een behandelplan | Lerespel

Voorbeeld van een behandelplan

Handelingsplan nr:1

Rekenen

d.d. september 2015- november 2015
Achternaam: xxxxxxxx School: xxxxxxxx
Voornaam: xxxxxxxx Tel: Xxxxxxxx
Geboortedatum: xxxxxxxx Groep: 6
Leeftijd: xxxxxxxx Leerkracht: Xxxxxxxx
Email: xxxxxxxx Schoolloopbaan: 1,2,3,4,5,6
Tel: xxxxxxxx DL: 31
RTer Melanie Lo

 

Beginsituatie

Informatie over het huidige niveau van functioneren en pedagogisch-didactische behoeften van de betrokken leerling

 

 

 

 

Uit de LOVS blijkt het volgende:

Rekenen en Wiskunde: M5: 25 D

E5: 23 C

 

Uit het rapport van school blijkt:

 

dat (naam van uw kind) moeite heeft met:

Automatiseren van de aangeboden hoofdrekensommen

Meten, tijd en geld.

Redactiesommen.

Daarbij heeft Michelle ook moeite met begrijpend lezen. Dit in combinatie met de moeite die ze ervaart met onderdelen uit de aangeboden rekenstof zorgt voor moeite met redactiesommen.

 

Dat (naam van uw kind) geen moeite heeft met:

Getalbegrip tot 1000

Tafels tot 10

 

Op 7 september 2015 heeft er een diagnostisch onderzoek plaatsgevonden naar de automatisering en de kennis van de bouwstenen van het optellen en aftrekken tot 100.

 

Hieruit blijkt het volgende:

Gesprekje met (naam van uw kind)

Uit het gesprek je met (naam van kind) blijkt dat ze moeite heeft met aftrekken.

 

Toets Kwantiwijzer optellen/aftrekken tot 100

Optellen score:41 ( max score 50)

Aftrekken score: 33 ( max score 50)

 

Diagnose:

Tijdens de diagnose Optellen tot 20 van Kwantiwijzer bleek dat (naam van uw kind) moeite heeft met het optellen en aftrekken over het tiental. Die sommen heeft ze nog niet geautomatiseerd.

 

 

Uit de Schoolvaardigheidstoets niveau groep 5 en het korte diagnostisch gesprek blijkt dat (naam van uw kind) moeite heeft met sommen als:

Keersommen tot 100: 4x 24

Deelsommen tot 1000: 120;8

Meten: lengte en gewicht

 

 

Leerdoelen

Concrete omschrijving van de doelen die de leerkracht in de periode waarop het betrekking heeft met behulp van het handelingsplan wil bereiken

·       Automatiseren van het optellen en aftrekken tot 20

·       Automatiseren van het optellen en aftrekken tot 100

·       het foutloos kunnen maken van keersommen tot 100

·       Het foutloos kunnen maken van deelsommen tot 1000

·       Een voorstelling kunnen maken van lentematen en gewichten.

·       Het kunnen begrijpen van rekensommen met meten:

–        Kilogrammen

–        Grammen

–        Kilometer, meter, decimeter en centimeter

·       Het kunnen toepassen van optel en aftreksommen tot 1000

·       Het kunnen toepassen van keer sommen tot 1000

 

 

 

Planning  

 

Optellen en aftrekken meten
les 1 t/m 4 Optellen en aftrekken tot 100 hoofdrekenen en redactie sommen Een voorstelling maken van lengte maten

Sommen maken met lengte maten

Les 5 en 6 Optellen en aftrekken tot 1000

Hoofdrekenen en redactiesommen

Een voorstelling maken van gewichten

Sommen maken met gewichten

Na les 6 Tussen evaluatie
Les 7 en 8 Optellen en aftrekken tot 1000

Hoofdrekenen en redactiesommen

Een voorstelling maken van gewichten

Sommen maken met gewichten

Les 9 t/m 12 Keer en deelsommen tot 1000:

Hoofdrekenen en redactiesommen

Klokkijken:

Analoog

 

 

 

 

 

 

Methodiek

Omschrijving van de pedagogisch-didactische werkwijzen die bij het handelingsplan zullen worden gehanteerd, aangevuld met een omschrijving van de leermiddelen die daarbij worden gebruikt.

 

 

Automatiseren van het optellen tot 20:

Auditief aanbieden van optelsommen tot 10, opbouwend in moeilijkheid: erbij 0, erbij 1, erbij 2, dubbelen, vriendjes van 10, vijfstructuur, restopgaven, door elkaar .

 

Aanleren en Visualiseren van de bouwstenen:

Rekenrek en eierdozen, kralensnoer

 

Inslijpen van bouwstenen:

Mondeling vlot herhalen van de aangeboden strategieën

Oefenbladen

 

Meten:

Werkboek: Meten is weten.

Concreet materiaal: Een kilo, grammen etc.

Meetlat!

Organisatie

Omschrijving van de wijze waarop een en ander binnen en( indien van toepassing) buiten de groep wordt georganiseerd

Michelle wordt 2x per week individueel begeleid buiten school

De begeleiding duurt 30 min per keer

 

 

Evaluatie

Omschrijving van de werkwijze

( bijv. de afname van bepaalde toetsen of gebruik van een bepaalde observatiemethode) die zal worden gehanteerd bij de evaluatie van het effect van de in het handelingsplan beschreven maatregelen

 

 

 

 

Toets Kwantiwijzer optellen/aftrekken tot 100 en tot 20

Schoolvaardigheidstoets Blok 3

Evaluatie van de lessen

 

 

 

 

Handtekening ouder:voorbeeldhandelingsplan

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands