Samenwerking met scholen | Lerespel

Samenwerking met scholen

Waarom samenwerking?
Hoe beter de samenwerking tussen school, ouders en de remedialteaching, hoe groter het succes van de begeleiding. En hoe beter het kind presteert in de klas.
Ouders ervaren het altijd als heel prettig wanneer er enig overleg is, tussen de leerkracht en de RTer. Ook als er een onderwijsassistent of interne RTer met de leerling heeft gewerkt, kan een kort overleg heel fijn zijn. Dan weet iedereen weer van elkaar wie wat doet.

Wanneer kan overleg handig zijn?

Gewoon even kennismaken:
Er kunnen verschillende redenen zijn om gewoon even met elkaar kennis te maken. Dit jaar heb ik er mijn speerpunt van gemaakt om zoveel mogelijk scholen te bezoeken. Vaak spreek ik dan met IBers en of directies. Op die manier wordt het contact makkelijker wanneer ik kinderen van een bepaalde school begeleid.

Bij sprake van dyslexie kan ik behandelplannen aanleveren.
Ik heb meestal wel 3 herhaalde E of V scores voor lezen. Bijvoorbeeld voor de Een Minuuttest, of de Klepel of een van de kaarten van de DMT. Bovendien gelden er bij doublures andere regels. Dan tel je het aantal maanden genoten leesonderwijs.

Vergelijking van observaties vanuit de klas en de RT. 
Soms kunnen de leerkracht en de RTer elkaar uitstekend aanvullen. Ieder kan vanuit zijn of haar eigen invals hoek verschillende zaken observeren. Het delen en vergelijken van deze observaties kan tot vruchtbare resultaten leiden.

Afstemming:
Ook al zal ik bijna nooit preteachen of sommen uitleggen vanuit de klas. Toch kan het handig zijn om hier en daar het programma op elkaar af te stemmen. Ik werk meestal vanuit de toetsen die ik maak. Hierbij ga ik soms heel ver terug in de leerstof. Soms ontstaan er in vroegere leerjaren hiaten die problemen hardnekkig maken. Wanneer die hiaten zijn opgelost, zal ik  in vele gevallen beter presteren in de klas. Afstemming kan bijvoorbeeld gaan over bepaalde leesregels, of softwareprogramma’s. In sommige gevallen vindt een leerkracht het fijn om een leerling 5 minuten per dag, het huiswerk van RT te oefenen in de klas met een medeleerling. Op die manier kan deze leerkracht toch vinger aan de pols houden.

Misvattingen:

Een ouder die een kind op bijles zet, twijfelt aan de kwaliteit van de leerkracht of de school.
Dit is absoluut niet het geval. Wanneer dit wel het geval is, is het juist moeilijker voor mij om goede resultaten te behalen met leerlingen. Ik heb een leerling maar half uur of een uur in mijn praktijk. Wanneer een kind niet happy is in de klas en daardoor niet tot leren komt, kan ik dat niet in een kort tijd opvangen. Ouders horen van een leerkracht dat het niet goed gaat en nemen actie. De ouders die bij mijn komen nemen zelf de verantwoordelijkheid als het gaat om de educatie van hun zoon of dochter. Ouders beginnen juist aan een school of leerkracht te twijfelen als deze onvoldoende medewerking of zelfs weerstand heeft tegen het feit dat ze bijles hebben gezocht.

Ik mag bellen om de leerkracht tips te geven.
Een overleg is bedoeld om het kind beter te kunnen begeleiden. Vaak doet een leerkracht al alles wat hij of zij binnen de gegeven situatie kan doen. Bovendien is het aan de IBer om tips te geven.  Daar wil ik zeker niet aan voorbij gaan. Mocht een leerkracht toch tips willen ontvangen van mij, is hij of zijn uiteraard van harte welkom, zolang het over een leerling gaat die bij mij op les zit en ouders toestemming hebben gegeven om tips in te winnen.

Uren overleggen.
Een goede samenwerking kan al bestaan uit een korte mailwisseling of een kort gesprek van 10 minuten per kind. Kort overleg heeft als doel tijd en energie te besparen en resultaat te bevorderen van alle betrokkenen.

Briefjes van de leerkracht om fout gemaakte sommen te oefenen
Ik zal geen sommen oefenen die op een briefje meeegegeven worden. De reden hiervoor is, is dat ik een bepaalde opbouw heb in mijn aan te bieden stof. Daarnaast bestaat de kans dat ik op het zelfde moment iets uitleg wat in de klas wordt besproken er verwarring ontstaat. Het is uiteraard mogelijk om per email aan te geven welke stof behandeld wordt en waar het kind moeite mee heeft. In veel gevallen kan ik mijn aanbod hierop aansluiten.

RT zorgt alleen maar voor verwarring.
De meeste kinderen die bij mij komen hebben minimaal 6 maanden achterstand op de aangeboden leerstof. Ik zorg over het algemeen voor het oplossen van hiaten. Bovendien valt het in de war raken over het algemeen wel mee als ik me houd aan mijn eigen lesprogramma. Uiteraard kan een korte afstemming de verwarring nog meer voorkomen.

“Jullie hebben het makkelijk! Want jullie hebben er maar 1!”
Dat is ook zo. Dat heeft dus heel veel voordelen waar je als school ook je voordeel mee kunt doen. Op de meeste scholen, zo niet iedere school staan leerkrachten voor de klas die post HBO’s gedaan hebben en of een MSEN hebben. In dit geval zal dit de gesprekken vergemakkelijken. Ik voer namelijk uit waar de leerkracht geen tijd voor heeft, maar wel graag had willen doen.

“Wij hebben dit ook allemaal in huis!”
Als je een ervaren remedial teacher bent, met een MSEN en je hebt geen klas, dan is dat over het algemeen voldoende. In alle andere gevallen kom je gewoon handen en tijd te kort. Het is echter wel mijn ervaring dat een leerkracht, IBer en of directeur die ook vergelijkbare nascholing heeft genoten, het juist fijn vindt als een RTer 1-1 met een kind aan het werk kan. Een leerkracht met een MSEN weet dat het vrijwel onmogelijk is om het zelfde te bieden als groepsleerkracht met een eigen klas. Dit zijn dan ook de leerkrachten die mijn behandelplannen aanvullen met hetgeen ze op groepsniveau en in een kleine groep aanbieden.

“Een onderwijs assistent kan hetzelfde”

De taak van de onderwijs assistent is anders. Hij of zij heeft als taak kinderen te begeleiden op niveau 2. Zij geven verlengde instructie aan kinderen voor wie de uitleg in de klas net te weinig is. In sommige gevallen staat de onderwijs assistent voor de groep als de leerkracht de kinderen begeleidt aan de verlengde instructietafel. Wanneer de leerkracht bijvoorbeeld een MSEN in dyslexie of dyscalculie heeft kan ik dat zeker aanbevelen. Een goede onderwijsassistent is goud waard voor de school.

Echter, een RTer is over het algemeen een ervaren groepsleerkracht met een MSEN. De taak van de RTer is er gericht om te werken op niveau 3. Intensieve begeleiding van 3 tot 6 maanden. De RTer spoort hiaten op die eerder zijn ontstaan en lost deze op. In de meeste gevallen heeft de RTer ervaring als groepsleerkracht en is gediplomeerd als RTer een heeft een MSEN.

 

 

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands