Toetsen en handelingsplannen | Lerespel

Toetsen en handelingsplannen

[content title=”Leerlingvolgsysteem”]

Lerespel heeft een eigen leerlingvolgsysteem bestaande uit valide toetsen. De scores worden bijgehouden met behulp van een computersysteem. Bijna elke toets heeft zijn eigen toets analyse systeem op de computer.

Om kinderen goed te begeleiden zijn twee gegevens heel belangrijk

  • Wat is het beginniveau?
  • Wat is de oorzaak van het leerprobleem?
[/content]

Leerlingvolgsysteem

[gap height=”30″]

[content title=”Toetsen”]

Om een goed beeld te krijgen van het beginniveau neem ik toetsen af van de leergebieden waar uw kind hulp bij nodig heeft. De toetsen worden handmatig afgenomen. Op deze wijze kan er goed geobserveerd worden hoe een kind te werk gaat.

[/content]

[content title=”Opstellen van het handelingsplan”]

Tijdens het afnemen van de toets observeer ik hoe uw kind te werk gaat. Vervolgens worden de antwoorden of de scores ingevoerd in de computer voor een digitale analyse. Vanuit deze analyse, mijn eigen observaties en de gesprekken met u en uw kind formuleer ik een beginsituatie. Ook wordt van hieruit bepaald  wat er nodig is om uw kind te helpen. En er worden doelen opgesteld. Na 6 weken vindt er een korte mondelinge tussenevaluatie plaats. Na 12 effectieve weken wordt er opnieuw getoetst om te kijken in hoeverre de doelen behaald zijn. Deze toetsen en alsmede de observaties van de lessen worden schriftelijk vastgelegd en mondeling met u doorgenomen.
[/content]

[content title=”Totale kosten”] > Twee toetsmomenten
> Drie gespreksmomenten
> Opstellen van handelingsplan
> Een schriftelijke evaluatie
Totale kosten: € 210,-
[/content]

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands