Mijn werkwijze bij Remedial Teaching | Lerespel

Mijn werkwijze bij Remedial Teaching

[content title=”Stap 1: Onderzoek” title_icon=”Icon Name” background=”yes” title_align=”yes”] Middels een onderzoek ga ik op zoek naar de oorzaak van het  probleem. Hiervoor gebruik ik alle gegevens die ik krijg van de school en van u als ouders. Vervolgens doe ik een pedagogisch didactisch onderzoek met uw kind. Zie ook leerlingvolgsyseem
[/content]

[content title=”Stap 2: Plan van aanpak” title_icon=”Icon Name” background=”yes” title_align=”yes”] Met behulp van alle gegevens die ik verzameld heb maak ik een handelingsplan. Daarin staat precies hoever uw kind nu is, wat ik wil bereiken, en hoe ik dat wil bereiken. Onderaan het handelingsplan staat ook hoe en wanneer ik ga controleren of het doel behaald is. Dit doe ik meestal na 12 effectieve weken.
[/content]

[gap height=”30″]

[content title=”Stap 3: Opbouw van de lessen” title_icon=”Icon Name” background=”yes” title_align=”yes”] Per sessie houd ik bij wat er is gebeurd, wat er goed ging en wat niet. Zo nodig stel ik het programma bij.
[/content]

[content title=”Stap 4: Evaluatie” title_icon=”Icon Name” background=”yes” title_align=”yes”] Na twaalf weken vindt er een evaluatieonderzoek plaats. De toetsen die hier voor gebruikt worden zijn van te voren bekend.
[/content]

[gap height=”30″]

[content title=”Gesprekken” title_icon=”Icon Name” background=”yes, no” title_align=”yes”] Overleg met u als ouders vind ik heel belangrijk. Tussendoor vertel ik vaak hoe het gegaan is en of er eventueel thuis nog wat gedaan moet worden.
[/content]

[content title=”Contact met school” title_icon=”Icon Name” background=”yes” title_align=”yes”] Ook de school kan contact opnemen per mail.  Aan dit email contact zijn geen kosten verbonden. Ook ben ik bereid naar school te komen. Een persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind kan zeer bevorderlijk zijn voor de samenwerking en komt uw kind ten goede. Ik reken daar echter  wel mijn uur tarief voor. Echter, één persoonlijk gesprek met de leerkracht van uw kind kan al voldoende zijn voor een goede samenwerking en vergemakkelijkt het email contact.
[/content]

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands