Je kind heeft moeite met spelling | Lerespel

Je kind heeft moeite met spelling

Je kind heeft spellingproblemen. Je kind is zwak in spelling en je zoekt een oplossing voor zijn of haar taalachterstand. De volgende stappen gaan we samen doorlopen om te komen tot een verbetering op school.

Stap 1: Vrijblijvend intake gesprek
Dit gesprek voeren we zonder je zoon of dochter. Je neemt alle schoolresultaten mee die je hebt. We bespreken de spellingproblemen. We kijken wat voor hem of haar de beste aanpak zou kunnen zijn. Als dit gesprek aan beide kanten is bevallen, gaan we een voorlopig verbintenis aan.

Stap 2: Het tweede bezoek

Je komt met je zoon of dochter kennismaken. Dit is een kort en luchtig bezoek van maximaal 30 minuten. Mijn volledige aandacht gaat naar je kind. We vertellen hem of haar wat we gaan doen aan de leerproblemen. Dit bezoek is nog steeds vrijblijvend. Als het klikt, gaan we officieel een verbintenis met elkaar aan.Er zijn 3 pakketten begeleiding (Starter, Basis of Volledig) mogelijk die verschillen in intensiteit en groepsgrootte waarin je kind les krijgt. Informatie erover krijg je bij de intake. Afhankelijk van het pakket dat je tijdens de intake kiest, verschilt op een paar punten de werkwijze. Heb je gekozen voor het Basispakket of voor het Volledige pakket, dan maken we direct een afspraak voor het onderzoek.

Stap 3: Het onderzoek en behandelplan
Deze stap geldt niet als je voor het Starterspakket hebt gekozen.
Tijdens het onderzoek bekijk ik hoe ver je kind is op het gebied van letterkennis en het schrijven van woorden en zinnen. Dit doe ik door een toets die ongeveer 1 uur duurt af te nemen. 
Ook onderzoek ik in hoeverre je kind zich bewust is van wat goed kunnen schrijven hem of haar kan opleveren. Veel kinderen hebben nog geen idee waarom ze moeten leren schrijven op school.
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de MILS-test. Deze neem ik af bij kinderen vanaf 9 jaar en/of bij de ouders van het kind. MILS staat voor Meer Inzicht in Leerstrategieën. Het is een digitale test van 10 minuten, gevolgd door een kort diagnostisch gesprek. Hierdoor krijgen we inzicht in de wijze waarop jouw zoon of dochter het best informatie verwerkt. Zowel ouders als kinderen ervaren dit onderdeel vrijwel altijd als een leuk onderzoek met veel eyeopeners.
Alle testresultaten, de schoolresultaten en wat er al gedaan is aan extra hulp thuis en op school neem ik mee in een behandelplan dat de leerproblemen moet gaan oplossen. Alle spellingcategorieën die je kind niet beheerst neem ik erin op. Dit behandelplan wordt vooraf met jou en je kind besproken

Stap 4: De start van het programma

De lessen starten zodra het behandelplan klaar is. Heb je gekozen voor het Starterspakket, dan kan je kind meteen beginnen. Elke les duurt 30 minuten. De lessen zijn erg intensief. Het is mogelijk een extra les rekenen of lezen eraan vast te plakken. Bij het leren lezen t/m AVI M4 wordt spelling automatisch meegenomen in de les. 
De spellingcategorieën komen een voor een aan bod. Ik gebruik met name de methode Taal in Blokjes en mooie informatieve boeken op het AVI-niveau waarin je kind leest. We oefenen met woorden en zinnen naar aanleiding van de hoofdstukken in de boeken. Daarmee geven we zingeving aan de spelling. Indien nodig kies ik voor bepaalde categorieën spelling een andere methode die beter aansluit op het gewenste leerresultaat.

Stap 5: Voortgangsgesprekken
Iedere 4 weken voeren we een kort (vaak telefonisch) voortgangsgesprek. Dit gesprek is vooral bedoeld om te kijken hoe het gaat op school en met de begeleiding thuis. Zo kunnen we alles wat de voortuitgang van je kind in de weg zit direct oplossen.Stap 6: Evaluatie
Deze stap geldt aangepast als je voor het Starterspakket hebt gekozen. Heb je voor het Basispakket of voor het Volledige pakket gekozen, dan maakt je kind na een periode van 12 effectieve weken weer een toets. De resultaten leggen we vast en vergelijken we met de beginsituatie. Hiermee kunnen we kijken in hoeverre de gestelde doelen met betrekking tot de spellingproblemen gehaald zijn. Daarnaast kijken we of voortgaan met de lessen nog nodig is.

Vakanties
Als ik niet op vakantie ben, gaan de lessen ook in de vakanties door. In de zomervakantie betekent dat dat er meestal 3 van de 6 weken lessen zijn die verschuiven van de middag naar de ochtend. Tegen de tijd dat alle vriendjes en vriendinnetjes wakker zijn en klaar staan om buiten te spelen, is je kind klaar met de bijles. Uit ervaring blijkt dat dit meestal de meest effectieve lessen zijn. Mocht er in jouw traject een vakantie vallen, dan overleggen we samen of het kind ook in de vakantie komt. Dit is uiteraard niet verplicht.

Vriendjes en vriendinnetjes
Zeker bij langere trajecten vinden kinderen het soms vervelend dat ze niet af kunnen spreken. Daarom mogen vriendjes en vriendinnetjes meekomen naar de les. Voorwaarde is wel dat het vriendje of vriendinnetje niet al te druk is én echt mee wil doen met de les. Het meenemen van een vriendje of vriendinnetje kan erg stimulerend werken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je kind elke les hetzelfde vriendje of vriendinnetje meebrengt.

Je zult zien dat je kind met steeds meer plezier en zelfvertrouwen naar school zal gaan. Ook de prestaties van je kind verbeteren, met als extra resultaat dat de dreiging tot zittenblijven of de verwijzing naar het speciaal onderwijs vaak verdwijnt.

Wil je dat ik jouw kind help met zijn of haar spellingproblemen?
Meld je dan vandaag nog aan voor het vrijblijvende kennismakingsaanbod.
Kennismakingsaanbod
Axel, groep 5, 9 januari 2018
Mijn zoon komt nu al een tijdje bij Melanie en nog steeds gaat hij huppelend naar binnen en komt met een glimlach terug. Zo gek is dat niet, want Melanie heeft een systeem ontwikkeld dat echt vruchten afwerpt. Wat school niet lukt, lukt haar wel! Mijn zoon is in 3 maanden bij Melanie 10 schoolmaanden vooruitgegaan op spelling. Nou, dat is mijn investering dubbel en dwars waard. Het gaat om de toekomst van mijn zoon!
nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands