Nieuws | Lerespel - Part 2

1000 kinderen helpen met dyslexie

Neem contact op!

Vaak denken mensen dat dyslexie alleen maar gaat om het omdraaien van cijfers en letters. Maar er zit nog veel meer achter. Deze kinderen worden veelal gezien als lui en dom. Terwijl het in eigenlijk hele slimme, creatieve mensen zijn die geniale oplossingen kunnen bedenken. Doordat de maatschappij mensen flink afrekent op tik- en taalfouten worden deze mensen snel gezien als incapabel. Hierdoor voelen zij zich vaak onbegrepen, eenzaam of niet gehoord.

Niet lang geleden vertelde een moeder mij dat haar kind zelfs af en toe aan zelfdoding dacht vanwege alle frustraties die haar dyslexie met zich meebracht. Dat heeft me doen besluiten om 1000 kinderen te helpen met dyslexie om ze daar te brengen waar ze qua intelligentie thuis horen.

Maar wat is dyslexie nu eigenlijk?

Volgens Stichting Dyslexie Nederland (2003) is Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Dit betekent dat mensen met dyslexie moeite hebben met het vloeiend vlot en foutloos lezen en schrijven. Ondanks intensieve begeleiding. Echter, door het intensief oefenen op de juiste manier, is het wel degelijk mogelijk zodanig te leren lezen en schrijven dat je het school- en werkniveau kunt uitoefenen dat past bij je intelligentie.

Dyslexie is vaak erfelijk. Een op de 10 mensen heeft dyslexie. Vier op de honderd heeft last ernstige dyslexie. En ervaart heel veel moeite met dyslexie.

Mensen met Dyslexie verwerken informatie op een andere manier dan mensen zonder dyslexie. Melanie Lo helpt kinderen en volwassenen vanaf 9 jaar hun eigen leerstijl te onderzoeken. Als de adviezen, voortkomend uit dit onderzoek, goed worden opgevolgd, kunnen schoolresultaten binnen 2 weken significant verbeteren. Hiervoor gebruik ik een Meervoudige Intelligentie en Leerstijlen test. Deze test meet op welke wijze je het beste informatie verwerkt. Het kennen van je eigen leerstijl betekent niet alleen betere school- en studie resultaten. Het betekent vooral meer zelfvertrouwen en een grotere eigenwaarde.

Het is mijn missie om, samen met andere specialisten orthopedagogen en psychologen op het gebied van dyslexie, 1000 kinderen te helpen, zodat zij het onderwijs kunnen volgen dat past bij hun interesse en intelligentie.

Om dit mogelijk te maken schakel ik de hulp in van 150 andere organisaties.

Wil je meer weten?Luister aankomende zondag, 8 oktober tussen 13.00u. en 14.00u. naar Meerradio. Daar ben ik te gast en vertel ik meer over dit project.

Tevens ben ik  zondag 8 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur te gast bij het radioprogramma Zakenplatform van MeerRadio. Tijdens dit programma vertel ik meer over dit project.

Heeft uw zoon of dochter ook moeite lezen en schrijven?

neem contact op!

 

 

10 dingen die je kunt doen tijdens de kinderboeken week

Gratis Intake gesprek? Klik hier!

Een van de dingen die ik altijd heb gedaan toen mijn kinderen op de basisschool zaten is een bezoek brengen aan een goede boekhandel.

 1. Ga naar de bibliotheek en zoek boeken uit behorende bij het thema
 2. Ga naar een goede boekhandel en maak een traditie van het kopen van een boek voor de kinderen
 3. Neem de kinderen mee en zoek samen een goed boek uit.
 4. Lees lekker veel voor uit boeken die gekocht of geleend zijn.
 5. Zoek een boek uit die de kinderen zelf kunnen lezen, net iets hoger dan het niveau dat ze beheersen
 6. Zoek een boek uit dat ze kwa inhoud wel snappen, maar te moeilijk is om voor te lezen.
 7. Maak van het kopen of lenen van een boek een gezellig uitstapje. Doe dat niet even tussen de boodschappen of het inkopen van kleding. Koop of leen leuke boeken samen met de kinderen. Ga naar huis en ga lekker samen op de bank zitten.
 8. Als je kind uit een boek leest, ga er lekker naast zitten met je eigen boek
 9. Zorg dat lezen gewoon FUN is.
 10. Verbind er NOOIT straffen aan.

10 Manieren om het helpen van je kind zo aangenaam mogelijk te maken.

Neem contact op!

Het helpen van kinderen thuis is lang niet altijd even een pretje. Je gaat ze namelijk helpen met datgene wat ze niet zo graag doen. Echter, kinderen met leesproblemen en dyslexie moeten voor keer zo veel lezen als kinderen die goed kunnen lezen. Hieronder enkele tips om het zo aangenaam mogelijk te maken.

 1. Maak er een routine van: bijvoorkeur iedere dag VOOR of NA het eten. Dit zijn momenten dat er niet meer gespeeld wordt.
 2. Zorg voor een BELONING: GEEN straf. En houd je daar ook aan. Bijvoorbeeld. Ze mogen nog eventjes TV kijken oid.
 3. Houd je aan je belofte. Als je ze iets beloofd, houd je er ook aan. Als de kinderen toch niet meewerken.
 4. Als kinderen niet meewerken, dan doe jij het ook niet.
 5. Blijf altijd vriendelijk. Als ze niet meewerken, geen beloning is genoeg.
 6. HOUD HET KORT EN AFGEBAKEND. Voor jonge kinderen is 5 minuten per vak echt genoeg. Ga je dagelijks nog extra uren werken, zijn ze de motivatie kwijt.
 7. Zorg dat alles klaar ligt: Voordat je gaat werken met elkaar ligt alles klaar. Werk je met de computer dan staat deze aan en doet de website het, is de wifi in orde etc. WACHTEN is KILLING voor de motivatie en de effectiviteit.
 8. BELOON INZET. Of de kinderen het goed doen of niet goed doen. Je beloont kinderen ALTIJD wanneer ze nadenken, zich inspannen. Ook als kinderen het goed doen beloon je ze voor hun inzet, niet het resultaat. ‘Goed nagedacht” Alleen dan houd je ze gemotiveerd, ook al is het een keer te moeilijk.
 9. Zorg dat hun moeilijkheden op school niet het gene is waarmee ze zich gaan identificeren. 
 10. Weet en straat uit dat ze niet dom zijn of kinderen zijn met problemen. Je zoon of dochter is perfect en heeft een beetje extra begeleiding nodig met lezen en schrijven
Wil je dat je kind binnen 3 maanden op een hoger niveau presteert? Neem contact op!

10 redenen waarom je niet moet wachten met ingrijpen tot het eerste rapport bij leerproblemen

Neem contact op!
 1. De rapportcijfers van november geven een vertekend beeld. Er wordt een gemiddelde gegeven van de methode gebonden toetsen. Deze toetsen horen bij het rekenboek waaruit de kinderen werken. Dit noemen wij methode gebonden toetsen. En zijn veel makkelijker dan de CITO TOETSEN
 2. De CITO toetsen zijn pas in januari en in groep 3 in februari. Tegen de tijd dat een  school tijd heeft om het leerprobleem goed in kaart te brengen is het schooljaar al weer 3 kwart jaar voorbij.
 3. Hoe langer je wacht hoe groter de achterstand. Een achterstand is gemakkelijker in te lopen als die wat kleiner is. Vooral leesproblemen moet je zo snel mogelijk aanpakken. Dan zijn ze ook zo weer ingelopen. Maar ook als je zoon of dochter een rekenprobleem heeft is het belangrijk om zo snel mogelijk deze achterstand in te halen. Jouw zoon of dochter kan dan de rest van het jaar zonder bijles verder.
 4. In het begin van het schooljaar zijn kinderen nog fris en fruitig en profiteren de kinderen het meest van extra lees-  of rekenbegeleiding.
 5. Je kunt kinderen voorbereiden op de CITO. Ik heb het nooit eerder gedaan. Echter, ik heb te vaak gemerkt dat kinderen die voldoende tot goed presteerden op methode gebonden toetsen en zwak tot zeer zwak op CITO toetsen. Met name bij het rekenen.
 6. In groep acht wordt er niet alleen gekeken naar de uitslagen van de ENTREE toets en de Eind CITO maar ook naar de CITO scores vanaf groep zes. Rekenen en Begrijpend lezen zijn hierbij het belangrijkst.
 7. Het technisch lezen en het hoofdrekenen hebben grote invloed op de vakken Rekenen en Begrijpend lezen. Vaak ontstaan er hiaten in de groepen 3 en 4 die leesproblemen of rekenproblemen kunnen veroorzaken in de hogere groepen. Deze zijn, met extra begeleiding snel op te lossen.
 8. Een jaar over doen is prima wanneer een kind moet rijpen. In zo’n geval doet een kind het in het doublure jaar beter en zie je het hele kind opknappen als persoon. In alle andere gevallen is het niet fijn om te doubleren.
 9. Kinderen met leerproblemen die direct begeleid worden voelen vaak die extra steun in de rug, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen.
 10. Kinderen die te lang blijven sudderen kunnen ten onrechte blijven sudderen en ten onrechte denken dat ze dom zijn.
Laat je zoon of dochter niet langer struggelen! Maar laat mij je helpen om jouw zoon of dochter weer met plezier naar school te laten gaan. Neem contact op!

Wat is het verschil tussen een behandelplan en een onderzoek

Wanneer kinderen met rekenproblemen bij mij komen maak ik vaak een behandelplan. Soms zeggen ouders dat dit niet nodig is omdat er al een onderzoek is. Daarnaast is de onderzoeker bijna nooit de gene die het kind verder helpt. Dat hoeft geef probleem te zijn als er exact is geformuleerd wat er in een bepaalde les gedaan moet worden.

Wat is het verschil tussen een onderzoek en een behandelplan. Het grootste verschil zit in het DOEL. Een onderzoek is bedoeld om te kijken wat er aan de hand is. Een onderzoek wordt meestal 1x per jaar afgenomen.

Een behandelplan is voor mij net een soort recept.

Bij een onderzoek ligt de nadruk op het onderzoeken wat er aan de hand is. Bij een behandelplan ligt de nadruk op de smartgeformuleerde doelen en acties die genomen worden. Ze zijn beiden belangrijk.

Beginsituatie:
Ik zoem in op datgene wa een kind wel en niet beheerst. Dus, stel het beheerst sommen onder de 20 niet. Welke sommen wel, en welke sommen niet.

Doel:
Ik stel het DOEL vast van het behandelplan. Ik stel vast wat ik na 3 maanden bereikt wil hebben.  En wel zo exact mogelijk.
Welke sommen beheerst hij of zij na 3 maanden

Methode:
In de methode beschrijf ik welke hulpmiddelen ik ga gebruiken.

Organisatie:
Hierin wordt uitgelegd wat er wanneer behandeld gaat worden. Als ouder kun je bijhouden wat er gebeurt. En wat er thuis gedaan wordt.

Tussen evaluatie: na 6 weken
12 weken is erg lang. Er kan vanalles gebeuren. Ook weet je niet van te voren hoe snel een kind. Daarom is er een tussenevaluatie. Er is een kort gesprek met de ouders van de leerling en met de leerling zelf. We stellen vast of we de doelen kunnen halen en passen de doelen, zo nodig aan. Ook als het kind zo snel gaat dat we verder komen dan in de doelen staan omschreven.

Is het een plan voor in de la? Of wordt het nog echt gebruikt?
Ook dat is een verschil tussen een onderzoek op school en een behandelplan die ik maak. Het is voor mij net een handleiding. Ik bekijk dit behandelplan iedere week om te zien of ik nog op schema ben.

Het onderzoek van school als deze er is neem ik mee in mijn beginsituatie als er relevante dingen in staan die ik praktisch kan toepassen.

Is een behandelplan altijd nodig?
Nee, ik raad het aan vanaf een CITO score van D of E, of IV of V, bij rekenen en technisch lezen.

Vakantie tip 2. Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?

Ik meld me aan voor het steuntje in de rug programma!

Vaak krijg ik te horen:”Ik krijg mijn kind maar moeilijk aan het lezen! Vreemde ogen dwingen!”
Het spijt me lieve ouders. Helaas, dat is NIET het probleem. Het goede nieuws is, dat er ook wat aan is te doen. En wat is dat dan?

 1. Neem een leuk boek. Ik herhaal het nog maar een keer. Zie ook tip 1 van vorige week. Geen boeken als “Ik lees al!” Dat is veel te schools. Neem gewoon spannende boeken. Die zijn op elk niveau te vinden.
 2. NIET TE LANG. Dacht u dat 30 minuten lezen kort is? Niet als je 6 of 7 bent. In hun beleving voelt dat als 4 uur. Zeker als ze er niet zo goed in zijn. VIJF MINUTEN. of 1 bladzijde.
 3. Lees zelf de rest van het hoofdstuk: Laat uw zoon of dochter 1 bladzijde lezen, lees de rest van het boek voor.
 4. GEEN STRAFFEN! MAAR BELONEN. Een stickerkaart doet altijd wonderen.
 5. Kies het juiste tijdstip. Een tijdstip dat ze niet meer kunnen spelen en ook nog niet naar bed hoeven. Meestal is vijf minuten voor het avondeten een goed idee.
 6. Uitsluitend het verkeerd gelezen woord verbeteren, geen lesjes over “kijk eens goed?”

 

Kinderen die moeite hebben met lezen, zijn kinderen die wat meer moeten oefenen met lezen. Het zegt NIETS over hoe slim ze zijn!

Ik meld me aan voor het steuntje in de rug programma!

Vakantie tip 1. Welke boeken neem je mee?

Klik hier voor bijlessen in de vakantie

Nog een paar dagen en dan is het ook voor de laatste regio vakantie. Misschien ga je direct weg op vrijdag. Misschien ga je later weg. Eindelijk de welverdiende vakantie.

Voor jonge kinderen is een vakantie van 6 weken echter erg lang als zij moeite hebben met lezen. Het leesniveau kan, ondanks de extra oefenlessen in de klas of thuis of tijdens bijles, zomaar 1 of twee niveau’s zakken.

Neem daarom leuke boeken mee op vakantie. Je kunt ze uit de bibliotheek halen of uit de boekhandel. Lees wel even onderstaande tips om het lezen tijdens de vakantie echt een succes te laten zijn.

Waar let je op bij het zoeken boeken voor in de vakantie:

 1. Het moeten een boeken zijn die je zoon of dochter leuk vindt.
 2. Zorg dat het boek het niveau heeft waarin je zoon of dochter kan oefenen. Dat is een niveau hoger dan het hoogst behaalde beheersingsniveau.
 3. De lay out moet prettig zijn. Grote regels wit.
 4. Voldoende plaatjes
 5. Het boek moet binnen 1 of 2 weken uit te lezen zijn. Het is natuurlijk stoer om een Harry Potter mee te nemen van 400 bladzijden. Maar als het te langzaam gaat, gaat dat ten koste van de interesse.
 6. Zorg dat het een boek een echt verhaal is. Dus niet “Ik kan al lezen”. Kinderen moeten doorkrijgen dat lezen leuk is. En niet iets schools is.
 7. Kies goede kinderboekenschrijvers zoals “Carrie Slee, Paul van Loon.
 8. Kies een boek dat maximaal 10 jaar geleden geschreven is. Tijden veranderen. Met name zwakke lezers hebben behoefte aan herkenning. En ze moeten het idee krijgen dat ook mensen in 2017 goed moeten kunnen lezen en dat het niet iets is dat vroeger vooral belangrijk was.

Elke dag, 7 dagen in de week, houdt het leesniveau al op peil

Klik hier voor bijlessen in de vakantie!

7 tips om kinderen om te voorkomen dat kinderen een leesdip krijgen in de vakantie

Met name voor kinderen die moeite hebben met lezen is de zomervakantie erg lang. Zes weken is veel te lang. Als je dan nog bedenkt dat op veel scholen kinderen nog maar weinig les krijgen in de vakantie is die periode nog langer.

Meld je aan voor de Bijspijker cursus!
 1. Ga naar de bibliotheek of boekhandel en koop samen een boek voor in de vakantie. Let hierbij op de interesse van je zoon of dochter, de lay out en voldoende plaatjes. De interesse is belangrijker dan het niveau. Het gaat erom dat de kinderen begrijpen wat ze lezen. Als het technisch lastig is, kun je samen het boek lezen.
 2. Geef zelf het goede voorbeeld Goed voorbeeld doet goed volgen zeggen ze wel eens. Als je zelf veel leest, het liefst op het zelfde moment als je zoon of dochter stimuleert dat meer dan wanneer je zelf nooit leest.
 3. Praat over boeken. Als je samen een leuk boek hebt gevonden, kun je over het boek praten. NIET OVERHOREN!
 4. Lees elke dag een hoofdstuk voor Als je elke dag een hoofdstuk voorleest, kan het kind zelf verder lezen. Of het kind leest steeds de eerste bladzijde voor. Het boek is dan snel uit. En je zoon of dochter heeft toch veel gelezen.
 5. Niet overhoren lezen moet leuk zijn. Praat over het boek. Maar ga niet controleren of je zoon of dochter het boek gelezen heeft.
 6. Voldoende boeken mee om uit te kiezen Als je op vakantie bent kunt je het beste meerdere boeken meenemen. Als het ene boek niet leuk is, kan je zoon of dochter wisselen van boek.
 7. Laat je zoon of dochter bijlessen volgen in de zomervakantie. Als leerkracht heb ik meerdere malen meegemaakt dat kinderen erg vooruit gegaan waren na de zomervakantie. Het handelingsplan dat ik voor bepaalde kinderen had gemaakt kon in de prullenbak. Het was niet meer nodig. Dit geldt niet voor elk kind. Om het leesniveau niet te laten dalen is het zeer zinvol om bijles te laten volgen in de weken dat je niet op vakantie bent.
Meld je aan voor de Bijspijker cursus!
 Aanmelden kan tot 20 juli!

 

 

 

 

10 Zaken waaraan goede intensieve begeleiding uit bestaat!

KOM VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES GESPREK

Waar bestaat een goede intensieve begeleiding uit?

 1. Deze duurt 30 minuten per vak! Dat is MEER dan genoeg.
  Er is een STRAK programma met vaste onderdelen. Het kind weet EXACT wat er gaat komen, dus het gaat snel. Voor je het weet is de tijd voorbij.
 2. Er is gedegen vooronderzoek gedaan met valide testen.
  Bij technisch lezen, spelling en hoofdrekenen, volgt er test met valide toetsen. Dan weet ik de beginsituatie.  
 3. Er is een STRAK PLAN.
  Het belandelplan of handelingsplan is GLASHELDER. Er staan misschien wat vaktermen in. Maar het meeste is duidelijk. Ouders moeten kunnen navertellen wat er in staat. Zij kunnen mij volgen wat ik doe.
 4. Er zijn GLASHELDERE DOELEN. Die van te voren zijn opgesteld
 5. De methodiek bestaat uit: papieren werkbladen of een werkschrift, digitale ondersteuning en ondersteunende materialen
 6. Het HUISWERK bestaat uit een KORT programma van maximaal 5 minuten per vakgebied.
 7. De digitale ondersteuning staat klaar en is van te voren getest met de ouders
 8. Het programma ziet er netjes en verzorgd uit. Een mooie map met maximaal 5 tabbladen.
 9. Een professionele ruimte: een mooie opgeruimte ruimte met niet al te veel afleiding, goed werkens internet en goede kasten om spullen in op te ruimen. Een goede werktafel met prettige stoelen.
 10. Vaste tijden Het werkt voor iedereen het beste wanneer er vaste tijden zijn. Een ritme is voor deze kinderen erg belangrijk. Bovendien kun je het huiswerk precies inplannen op de dagen dat er geen les is.