Lezen | Lerespel

Lezen

Er zijn 3 pakketten mogelijk. De werkwijze kan per pakket iets afwijken.

Stap 1: Vrijblijvend intake gesprek.
Dit doen we zonder je zoon of dochter. Je neemt, indien mogelijk,  alle schoolresultaten mee. En we bespreken wat voor hem of haar de beste aanpak is. Als dit aan beide kanten bevalt gaan we een voorlopig verbintenis aan.

Stap 2: Het tweede bezoek
Je komt met je zoon of dochter even kennismaken. We vertellen hem of haar wat we gaan doen. Dit is nog steeds vrijblijvend. Als het klikt, gaan we officieel een verbintenis met elkaar aan.
We maken direct een afspraak voor het onderzoek.

Stap 3: Het onderzoek en behandelplan: (alleen voor het Basis pakket en het Volledige pakket)
Er wordt gestart met een onderzoek.Tijdens dit onderzoek, onderzoek ik aan de ene kant hoe ver het kind is op het gebied van letterkennis, het lezen van woorden en teksten. Aan de andere kan onderzoek ik ook in hoeverre het kind zich bewust is van wat het goed kunnen lezen hem of haar kan opleveren. Veel kinderen hebben echt geen idee waarom ze moeten leren lezen.
Daarnaast wordt ook gekeken naar de schoolgeschiedenis betreffende het leren lezen. Hierbij kijk ik niet alleen naar de school resultaten maar ook naar wat er al gedaan is aan extra hulp thuis en op school. Dit onderzoek bestaat uit: Een toetsles van 1 uur, een gesprek met de ouder  en het verwerken van alle resultaten in een behandelplan. Dit behandelplan wordt vooraf besproken met de leerling.
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de MILS aanpak. Deze neem ik af bij kinderen van 9 jaar en ouder en of de ouders van de leerlingen. MILS staat voor Meervoudig Intelligentie Leerstrategieën. Hierbij wordt gekeken op welke wijze jouw zoon of dochter het beste informatie verwerkt. Dit bestaat uit de digitale test van 10 minuten en een kort diagnostisch gesprek. Dit wordt door zowel ouders als kinderen altijd als een leuk onderzoek ervaren met veel eyeopeners.

Stap 4: De start van het programma
De lessen starten zodra het behandelplan klaar is. Elke les duurt 30 minuten. De lessen zijn erg intensief. Het is mogelijk om er aan les in een ander vak, bijv rekenen of spelling aan vast te koppelen. Bij het leren lezen t/m AVI M4 wordt spelling vanzelf meegenomen.

Stap 5: Voorgangsgesprekken
Iedere 4 weken wordt er een kort voortgangsgevoerd. Dit kan per telefoon of life. Dit gesprek is vooral bedoeld om te kijken hoe de begeleiding thuis gaat. En hoe het op school gaat. Het doel van dit gesprek is om alles wat de voortgang in de weg kan zitten direct op te lossen.

Stap 6: Evaluatie
Na een periode van 12 effectieve weken wordt er weer een toetsles uitgevoerd en worden de resultaten vastgelegd en vergeleken met de beginsituatie. Hiermee kunnen we kijken in hoeverre de gestelde doelen gehaald zijn. Daarnaast kan er worden gekeken of voortgang nog nodig is of dat er een periode van 12 weken aan vast geplakt moet worden.

Vakanties:
Als ik niet op vakantie ben, werk ik door in de vakanties. In de zomer werk ik meestal 3 van de 6 weken. De lessen verschuiven dan van de middag naar de ochtend. Tegen de tijd dat alle vriendjes en vriendinnetjes wakker zijn en klaar om buiten te spelen, zijn de leerlingen klaar met de bijles. Dit zijn meestal de meest effectieve lessen. Mocht er een traject in een vakantie vallen overleggen we samen of we door gaan in de vakantie of niet. Dit is uiteraard niet verplicht.

Vriendjes en vriendinnetjes:
Zeker bij langere trajecten kan het soms vervelend zijn om niet af te kunnen spreken. Daarom mogen vriendjes en vriendinnetjes ook altijd mee. Voorwaarde is wel dat het vriendje of vriendinnetje niet al te druk is en echt mee wil doen met de les. Het meenemen van een vriendje of vriendinnetje kan erg stimulerend werken.