Nieuw! Steuntje in de rug va €15,- per les bijles v.a. 9 september!

WIL JE ME HELPEN?
Melanie werkt met kinderen

Zit uw kind in een van de groepen 3 t/m 8 van de basisschool?

Heeft uw zoon of dochter moeite met (begrijpend) lezen, rekenen en of spelling?

Gaat uw zoon of dochter niet meer met plezier naar school om dat uw zoon of dochter op zijn of haar tenen moet lopen?

Hoe zou het zijn als uw zoon of dochter binnen 3 maanden zijn of haar zelfvertrouwen terug krijgt? En binnen 6 maanden weer op niveau is?

Of laat u uw zoon of dochter liever nog even struggelen? Nee toch!

Maak vrijblijvend een afspraak!

Of bekijk bekijk eerst het programma!

 

Kleurige lesmaterialen

In afstemming maken we voor uw kind een planning die zijn of haar zwakke kanten verbetert, waarin we de sterke kanten gebruiken om er te komen.

Lezen

 

leesspel
Zit uw kind in groep 3, 4 of 5 en komt het lezen maar moeilijk op gang? Dan is dit blok het meest geschikt.

Spellen

Bleeehhh

Scoort uw kind voor CITO spelling D/ v1 of lager, dan is dit blok interessant om te doen.

Rekenen

banner2-746x283

Scoort uw kind op rekenen een D niveau of lager? Ervaart uw kind moeite met bepaalde rekensommen? Dan is dit een geschikt blok.

 

Bekijk het programma